Kulturotwórcza funkcja gier
Zabawa - nauka - sport? Miejsce gier we współczesnej kulturze
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
XIV KONFERENCJA NAUKOWA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Zabawa nauka sport?
Miejsce gier we współczesnej kulturze

Poznań, 17–18 listopada 2018 roku

 
  
Po raz czternasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem "Kulturotwórcza funkcja gier" (pierwsze takie wydarzenie odbyło się w 2005 r.) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Pracowni Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu.

 

W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

- Własność intelektualna, prawo autorskie i reklamy oraz inne aspekty prawne w branży gier analogowych i cyfrowych

- Metodologia i terminologia badań nad grami

- Strategia ludyczna w edukacji

- Historia i perspektywy ludologii

- Gry językowe/słowne a język i komunikacja w grach

- Status i przyszłość e-sportów

- Gracz/(e-)sportowiec – twórca gier/programista – artysta/happener – producent/dystrybutor/wydawca – animator/manager kultury – youtuber/blogger/recenzent/redaktor – naukowiec/ludolog. – Ścieżki ewolucji graczy

- Rozwój technologii i gry– wzajemne relacje i inspiracje

- Gracze – gamerzy – e-sportowcy. Od casual gamers do zawodowych graczy – rozrywka – pasja – sportowa rywalizacja

- Ekonomiczne aspekty gier

- Gamifikacja i serious games w przestrzeni społecznej, nauce i edukacji

- Fandom, stowarzyszenia, organizacje i federacje – gracze i badacze gier oraz ich społeczności

- Gry w kulturze popularnej i wysokiej

- Kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe w grach

- Gamedev i przemysł growy a inne sfery życia codziennego

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.