Kulturotwórcza funkcja gier
Zabawa - nauka - sport? Miejsce gier we współczesnej kulturze
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Rada Programowa konferencji
 
Przewodniczący: Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź University, Poland),
Prof. Espen Aarseth 
(IT University of Copenhagen, Denmark),
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland),
Prof. Aki Järvinen (Sheffield Hallam University, UK),
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Prof. Frans Mäyrä (University of Tampere, Finland),
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga (Pedagogical University of Kraków, Poland),
Prof. Olli Sotamaa (University of Tampere, Finland),
Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko (University of Lower Silesia, Wrocław, Poland)
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),
Dr Paweł Hostyński 
(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Dr Britta Stőckmann (Games Research Association of Poland, Kiel, Germany),
Dr Dominika Urbańska-Galanciak (Games Research Association of Poland).
 
Komitet Organizacyjny konferencji
 
Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland),
Sekretarz Konferencji: Dr Michał Mochocki 
(Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland),
Dr Jerzy Szeja (Games Research Association of Poland),
Dr Agata Zarzycka (University of Wrocław, Poland),
Dr inż. Jakub Marszałkowski (Poznań University of Technology, Poland),
Mgr Stanisław Krawczyk, (Warsaw University),
Mgr Roman Budzowski (Games Research Association of Poland, Szczecin, Poland).